Slide background

Rezanie vodným lúčom, Nitra

 • rýchle a vysoko presné

 • finančne výhodné

 • bez kontaktu s rezaným materiálom

Slide background

Systém DELIACEJ HLAVICE

 • najvyššia rezná rýchlosť pri najnižších nákladoch

 • rezanie čistou vodou alebo vodným lúčom s pridaním abrazíva

Slide background

Najmodernejšia technológia rezania

 • technológia Flow Waterjet

 • dynamické vyvažovanie vodného lúča

Služby

Komplexné riešenie pre rezanie vodným lúčom

Rezanie vodným lúčom

Delenie (rezanie) materiálu na technologickom zariadení firmy Flow waterjet, IFB (Integrated Flying Bridge) na našom pracovisku v Nitre

Dovoz a odvoz materiálu

Dovoz a odvoz materiálu vrátane manipulácie na našom pracovisku

Technické poradenstvo

Poradíme vám aj v prípade, ak sa rozhodnete zakúpiť zariadenie z produkcie Flow waterjet

Kontakt

Zavolajte nám

Adresa:

UNICOM DEMAT s.r.o.
Murgašova 2
949 01 Nitra
Slovakia

O nás

Špecializujeme sa na rezanie materiálov vodným lúčom

Výhody technológie FLOW WATERJET

 • delenie, rezanie, vŕtanie rôznych materiálov len jedným nástrojom
 • minimálny tlak na výrobok, nulový kontakt s deliacou hlavicou
 • v ploche po delení nevzniká napätie - žiadne mikrotrhliny
 • studené delenie (rezanie) - žiadna teplom ovplyvnená zóna
 • ekologická práca bez zdraviu škodlivých vplyvov
 • delenie - rezanie materiálu až do hrúbok 150 mm
 • možnosť presného delenia
 • možnosť združenej výroby viacerých súčiastok naraz
 • plocha delenia bez nutnosti dodatočného opracovania

Čo je možné rezať vodným lúčom

 • kovy - dosahujeme vynikajúcu kvalitu bez teplom ovplyvnenej zóny, plocha delenia (rezania) nevyžaduje dodatočné opracovanie
 • kompozitné materiály ako kevlar, sklolaminát, zliatiny hliníka, titan ...
 • kameň, keramiku a mramor, vyrobiť umelecké intarzie, obklady, pomníky ...
 • plasty, viacvrstvové materiály, dverové výplne, automobilov, nárazníky, obklady stropov ...
 • gumu a všetky druhy tesniacich materiálov ...
 • drevo, obklady, nábytkárske diely ...
 • Sklo – okrem kaleného a lepeného (majú v sebe vnútorné pnutia, ktoré ho roztrieštia)
 • papier, textil a obalový materiál, koberce, izolačné a tlmiace materiály ...

Technické parametre

 • kompaktná konštrukcia
 • deliaca hlavica PASER ECL Plus
 • pracovná plocha 2 x 3,6 m
 • delenie - rezanie materiálov hrúbok až do 150 mm
 • vysoká opakovateľnosť delenia (rezania)
 • dosahovaná drsnosť reznej plochy max. 3,2
 • nulové podkosenie delenej plochy
 • vysoká produktivita zariadenia

Dynamické vyvažovanie vodného lúča

Nábeh, ukončenie rezania a chyba úkosu sú prirodzeným, ale nežiadúcim vedľajším účinkom klasického delenia vodným lúčom, prejavujúcim sa chybou v požadovanej geometrii súčiastok. Patentovaný systém Dynamic Waterjet tieto nepresnosti eliminuje. Aktívnou kontrolou tolerancie sa vyrábajú súčiastky pri výrazne vyšších rýchlostiach rezania. Tento revolučný spôsob delenia otvára nové možnosti pri výrobe nástrojov a zhotovení presných súčiastok.

Systém DELIACEJ HLAVICE

Deliaca hlavica FLOW PASER ECL Plus zabezpečuje optimálny deliaci výkon – najvyššia rezná rýchlosť pri najnižších prevádzkových nákladoch. Deliaca hlavica umožňuje deliť - rezať čistou vodou alebo vodným lúčom s pridaním abrazíva všetky materiály pri dosahovaní vysokej kvality delených plôch.

O spoločnosti UNICOM DEMAT s.r.o.

UNICOM DEMAT s.r.o. Nitra vám predstavuje inovatívne delenie (rezanie) materiálu zariadením IFB – Integrated Flying Bridge od firmy Flow waterjet s dynamicky vyvažovaným vodným lúčom.